Utvecklingsmoduler

För att enkelt kunna utvärdera och testa vårt sensorutbud finns det färdiga utvecklingsmoduler från våra tillverkare. Dessa kan integreras i den tilltänkta applikationen och testa sensorns funktioner och mätområde.

 I flera fall kan olika sensorer med olika mätområden testas för att komma fram till rätt sensorelement för just din tillämpning. För att därefter kunna ritas in för bästa permanenta utformning och placering av sensorelementet.

 • Test Chamber for Gas Sensor E
  EC01

  The EC01 is a benchtop test chamber for easy characterization test of gas sensor…

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Evaluation Module for FECS-se
  EM-FECS(B)

  The EM-FECS(B) evaluation module is designed to perform the testing and evaluati…

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Evaluation Module for TGS26-s
  EM26

  This module conveniently facilitates the evaluation of the characteristics of th…

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Evaluation Module for TGS3870
  EM3870B

  This module facilitates evaluation of the characteristics of the TGS3870 gas sen…

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Evaluation Module for TGS5042
  EM5042A

  The EM5042A evaluation module is designed to perform the testing and evaluation …

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Evaluation Module for TGS5141
  EM5141A

  The EM5141A evaluation module is designed to perform the testing and evaluation …

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Sensor Socket for TGS24xx and
  SR-6

   SR-6 is a reliable and durable socket supplied by Figaro, designed specifically…

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'
 • Sensor Socket for TGS38xx-ser
  SR-8

  SR-8 is a reliable and durable socket supplied by Figaro, designed specifically …

  Passed filters:
  Filter transformed to DataAttr:
  data-data='{"filters":[]}'