Transport är förenat med höga krav på hårdvaran

Transport är förenat med högsta krav på robusthet, tillförlitlighet och livslängd i krävande miljö. Detta gäller för vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och farleder.

Det finns en enorm efterfrågan på kontroll inom områden såsom drift och underhåll av transportmedel och säkerhetssystem, samt snabb hantering av överbelastning och andra problem. Även behovet av information, både statisk och i realtid, är viktig vid persontransporter.

ACTE Solutions erbjuder hårdvarulösningar och tjänster av system för styrning och övervakning av transportfordon, persontransporter, utrustning och underhåll. Dessutom har ACTE Solutions ett eget leveranssystem för att hantera planering, schemaläggning och spårning av varor genom hela processen.