Effektiva och kostnadseffektiva transporter kräver fokus på hårdvaran

Transport är förenat med höga krav på robusthet, tillförlitlighet och livslängd i krävande miljö. Detta gäller såväl för vägtransporter, järnväg, flyg och sjöfart.

Förutom funktionsduglighet är en god temperatur tålighet ett krav. Utrustningen ska klara stötvibrationer och chock. Med skydd mot överspänning och överström och ESD-skyddade ingångar för att klara erforderliga certifieringar.

Inom transport finns ett flertal certifieringar där exempelvis EN 50155 för järnväg är ett krav i kombination med brandklassning EN45545.

Acte Solutions kan erbjuda ett brett spektrum av produkter för transportsektorn där vi tillsammans går igenom kravbilden på funktion och utförande för att anpassa till kundens applikation, kravspecifikation och certifieringsbehov.