INTEGRATION

Montering och installation

Inom ramen för denna tjänst bygger och integrerar ACTE kort – även kundens egna – till ett färdigt system eller delmontage.

Mål: Leverans av nyckelfärdiga system.

 • Integration (montering och testning)
 • Bas – packa upp/ner – leverans.
 • Installation HDD och/eller RAM.
 • Installation av GSM SIM-kort.
 • Installation av image Windows PRO versioner.
 • Installation av image Windows Embedded versioner. 
 • Byggnation av rackdator 1U (standard chassi, nätdel, moderkort, disk, DVD).
 • Byggnation av rackdator 4U (standard chassi, nätdel, moderkort, disk, DVD).
 • Byggnation av rackdator 4U (standard chassi, nätdel, SBC, bakplan, disk, DVD).

 

Märkning

Tjänsten märkning omfattar t.ex. märkning av enskilda produkter med företagets logotyp, specialförpackningar och märkning med unika serienummer för spårbarhet. Märkning erbjuds även vid låga volymer.

Mål: Att tillgodose kundens önskemål och behov gällande märkning och förpackning av levererade produkter.

 • Klisteretikett 3-färg crystal badge från Iwaco.
 • Klisteretikett svart/vit crystal badge från Iwaco.
 • Märkning med artikel- eller ID-nummer.
 • Glasetsning
 • Branding av t.ex. chassi med företagets design, färg och logotyp.
 • Kundanpassat emballage.
Box PC, Navtor

Box PC, Navtor


 

Test av produkt

ACTE kan testa och kvalitetssäkra kundens produkter. Kunden minimerar RMA-hantering och problem vid installation.

Mål: Kvalitetssäkra produkt och spara tid.

 • Testutveckling utöver ACTEs standardtest med Passmark BurnIn Test.
 • ACTE standardtest. Funktionstest med Passmark BurnIn Test.
 • System boot test (kräver operativsystem).
 • Långtidstest (Passmark BurnIn Test) 24 timmar inklusive rapport.
 • Långtidstest (Passmark BurnIn Test) 48 timmar inklusive rapport.

 

BIOS installation

Med tjänsten BIOS-installation kan ACTE installera nytt BIOS och ändra inställningar i BIOS enligt kunden krav.

Mål: Snabb och profilerad uppstart varje gång systemet startas.

 • Installation av BIOS.
 • Ändringar av inställningar i BIOS.