ACTE Solutions - experter på inbyggda system och konnektivitet

ACTE har ambitionen att vara ett stöd och en genväg för svensk industri i den pågående digitaliseringen och uppkopplingen av produkter (IoT). Vi levererar tjänster, standard- och skräddarsydda lösningar inom inbyggda system och konnektivitet.

ActeSolutions-industriautomation

 

Vårt mål är att vara en långsiktig partner som hjälper våra kunder att öka deras konkurrenskraft på marknaden. Vi går igenom med kunden om vilka utmaningar de har och vad man vill åstadkomma och vilken nytta som kan tillföras för att kundens behov ska kunna utvecklas till en lönsam och konkurrenskraftig lösning. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska kunnande med ett brinnande intresse och noggrant utvalda leverantörer/partners för att få fram den optimala lösningen.

 

Distribution – Kunskap - Integration

Distribution – har genom åren gett oss en lång erfarenhet och marknadskännedom där vi arbetar med världsledande leverantörer.

Kunskapen – som vi har samlat under dessa år, har gett oss en djupare förståelse för våra kunders projekt och behov.

Integration – vilket gör att vi kan hjälpa till där kunden inte klarar sig med standardprodukter utan även behöver hjälp med integration av olika slag.

Vi vill ge dig som kund en bättre lösning, ”time to market” och lägre total ägandekostnad TCO (Total Cost of Ownership).

 

Vår främsta styrka är vår personal

Vår personal som tar ett helhetsansvar och med goda kunskaper och lång erfarenhet får projekten att gå i mål genom goda relationer och långsiktighet i allt vi gör.

Andra fördelar är:

  • Vi har mycket lång erfarenhet av kommunikationslösningar
  • Vår lokala närvaro gör oss till en stark partner med korta beslutsvägar med huvudkontor i Stockholm, produktion och lager i Kungsbacka
  • Verksamhetskunnande
  • Entreprenörsanda
  • Världsledande leverantörer/partners
  • Vår långa erfarenhet från distribution gör att vi redan har en väl etablerad leveranskedja vilket bärgar för goda logistiklösningar

Våra kunder finns i de flesta branscher inom inbyggda system och konnektivitet

De flesta branscher genomgår idag en digitalisering av sina företag och behöver anpassningar av inbyggda system (Embedded) och trådlös kommunikation (M2M). Förutom traditionella produkter erbjuder vi även molntjänster och kundanpassade IoT-lösningar av hårdvara med uppkopplingsmöjligheter av allt från stora infrastruktursystem till enkla nivålarm.

Exempel är där kunderna ställer höga krav på produkter, lösningar, certifiering och myndighetskontroll:

  • Kontroll av produktion och underhåll av hårdvara inom industriautomation
  • Navigerings- och övervakningsutrustning för fartygs-, transport- och säkerhetsbranschen
  • Medicinteknisk utrustning för sjukhus, vårdcentraler, ambulanser och mobil fältutrustning
  • Smart City och smarta hem hantering och övervakning av smarta jordbruk.

Acte arbetar med med lösningar inom branscher för industrin

Våra kunder är främst OEM-kunder inom elektronikbranscherna industriautomation, transport, medicinteknik, marint, säkerhet och militärt.

Inom våra produktområden, industridatorer och IoT/M2M, kan vi erbjuda ett brett produktsortiment

 

ACTE ingår i koncernen Lagercrantz Group

Lagercrantz Group - Electronics

ACTE ingår i koncernen Lagercrantz Group, Division Electronics och vi finns i Sverige, Norden och Europa. Lagercrantz Group är en ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i expansiva nischer. En värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 45 företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d.v.s att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader.