Tjänster

ACTE Solutions mål i varje enskilt projekt är att hitta den optimala hårdvarulösningen som är bäst kvalificerad

Som ett led i detta arbete tillhandahåller ACTE kundanpassningar samt ett antal tjänster för hårdvaru- och mjukvarutillämpningar.

Nedan visar vi några av de tjänster som vi kan erbjuda.

Konsult:

 • Förstudie
 • OS-Image
 • OS-anpassning
 • Kundanpassat BIOS

Integration:

 • Montering HW
 • Installation SW
 • Märkning
 • Testning
 • BIOS installation

Support:

 • Teknisk support
 • Felsökning
 • Service & felsökning på plats

Finans:

 • Leasing
 • Lagerhållning
 • Förlängd garanti