Integrerade system i svåra och tuffa miljöer

Datorer och monitorer är nu en integrerad del av nästan alla moderna försvarsutrustningar, fordon och installationer.

För nätverksbaserade verksamheter erbjuder Acte produkter i ett brett spektrum av ARM eller x86-baserade moduler och datorkort, upp till komplexa system och hårdvarulösningar för tuffa miljöer, enligt MIL-standard.

Denna utveckling påskyndas av ökat fokus på nätverksbaserade verksamheter där alla fordon, flygplan och fartyg är sammankopplade och kan skicka information till varandra nästan sömlöst och i realtid.

ACTE Solutions erbjuder ett urval av robusta produkter i ett brett spektrum av ARM eller x86-baserade moduler och datorkort, upp till komplexa system och hårdvarulösningar för tuffa miljöer. ACTE Solutions dedikerade team av experter har djup kunskap om MIL-standarders höga kravnivåer och lång erfarenhet av integrerade system i svåra och tuffa miljöer.