Hårdvara för sjöfarten

Alla enheter är konstruerade och certifierade i enlighet med IMO:s standard. ACTE Solutions erbjuder lösningar för ECDIS och radar samt automation, säkerhet och kommunikationsapplikationer.

I sjöfart det finns en efterfrågan på hårdvara som är konstruerad för att stå emot de mest extrema påfrestningar som uppstår vid havet på grund av väder, vind och grov sjö.

Datorprodukterna är byggda för att fungera 24/7 utan avbrott i situationer där människoliv och stora ekonomiska värden står på spel.

ACTE Solutions erbjuder effektiv, standardiserad och pålitlig hårdvara som tål krävande miljöer i dåligt väder med grov sjö, extrema temperaturer, fukt och vibrationer. Alla enheter är konstruerade och certifierade i enlighet med IMO:s standard. ACTE Solutions erbjuder lösningar för ECDIS och radar samt automation, säkerhet och kommunikationsapplikationer. Den senaste produkten i portföljen för marina applikationer är Capax Marine-321, som är en ultrakompakt fläktlös marindator, testad och godkänd i enlighet med IEC 60945 / DNV.