FINANS

Lagerhållning

Lagerhållning innebär att ACTE säkerställer snabb leverans av avrop från lager och därmed och därmed möter kundens efterfrågan med leveranser i tid. Kunden har också möjlighet att minska företagets egna lagernivåer och kostnader, förbättra kassaflödet samt spara utrymme.

Mål: Säkerställa en hög och effektiv leveransförmåga för företaget.

  • Buffert och/eller säkringslager för snabba leveranser.
  • Senareläggning av leveranser.

 


 

Förlängd garanti

Ett års garanti är standard för den typ av produkter som ACTE levererar. Kunden erbjuds möjlighet att förlänga garantin upp till tre år där våra leverantörer erbjuder förlängd garanti.

Mål: Förenkla ägandet och öka förutsägbarheten i företagets kostnader.

  • Förlängning av garanti från ett (1) till två (2) år.
  • Förlängning av garanti ett (1) till tre (3) år.