Vi finns inom Er bransch

ACTE Solutions AB är en av Sveriges ledande distributörer av industridatorer och produkter för industriell kommunikation, det är därför vi har tillgång till, och en god kännedom om marknadens bästa produkter och lösningar för en mängd olika segment.

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss och vi kommer att, tillsammans med dig, ta fram den bäst kvalificerade hårdvarulösningen för just Ert projekt.

 • Industriell automation
  Industriell utveckling sker ständigt och fjärde industriella revolutionen har på börjats, vilket ställer krav på uppkoppling och r…
 • Fastighetsautomation
  Fastighetsautomationen blir allt viktigare för en ökad energieffektivisering. Det kan även vara ekonomiskt fördelaktigt att kunna…
 • Transport
  Transport är förenat med högsta krav på robusthet, tillförlitlighet och livslängd i krävande miljö. Detta gäller för vägar, järnvä…
 • Marint
  Alla enheter är konstruerade och certifierade i enlighet med IMO:s standard. ACTE Solutions erbjuder lösningar för ECDIS och radar…
 • Medicinteknik
  ACTE erbjuder effektiva, säkra och rengöringsvänliga IT produkter för användning i patientnära miljöer på sjukhus och kliniker.
 • Militärt
  Datorer och monitorer är nu en integrerad del av nästan alla moderna försvarsutrustningar, fordon och installationer.