Fastighetsautomationen blir allt viktigare för en ökad energieffektivisering

Fastighetsautomationen blir allt viktigare för att kunna styra och övervaka flera fastigheter. Utöver centrala styr- och övervakningssystem så innehåller fastighetsautomation en mängd olika informations- och styrsystem som styr enskilda funktioner. Dessa funktioner är exempelvis elförbrukning, värme, ventilation, belysning, hissar, passersystem, kommunikationstavlor och säkerhet mot yttre påverkan

Tidigare har den här typen av information inte varit tillgänglig på distans. Idag har behovet av system för fastighetsautomation och uppkoppling mot internet ökat. Detta för att exempelvis kunna avläsa förbrukningsdata och kommunicera fastighets- och boendeinformation.

Målet är att få ut så mycket som möjligt av system för att inhämta och dela information, effektivisera fastighetsdrift och utveckla energioptimering. Med denna tekniska utveckling så kopplas fler och fler system upp mot internet vilket också har ökat behovet av drifts-, åtkomst- och kommunikationssäkra plattformar.

”Genom att förstå behovet hos användaren i kombination med att effektivisera fastighetsdrift hjälper ACTE Solutions till med att ta fram en lösning som förbättrar och effektivt levererar en till produkten passande lösning där utformning, användarvänlighet, gränssnitt, processorkraft och display anpassas och optimeras. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners många års erfarenhet av HMI och komplexa system för fastighetsautomation. ”