KONSULT

Konsulttjänster

ACTE erbjuder flera konsulttjänster. Våra tekniska experter kan till exempel hjälpa kunden med förstudier, anpassningar av operativsystem och BIOS.

Mål: Säkerställa att kunden snabbare kommer igång med att använda levererade produkter.

Exempel:

  • Heldags kundutbildning av software processormodul inklusive ett startkit av HW.

Förstudie

ACTE genomför en förstudie för att ta reda på om kundens idé/projekt är genomförbart, dvs. om det går att ta fram en lösning och till vilken kostnad.

Mål: Förkorta tiden från projektidé till faktiskt genomförande, öka säkerheten i kalkylen.


 

OS-Image

Med tjänsten ”OS-Image” får kunden ett funktionsfärdigt system och är dessutom garanterade samma funktion under lång tid.

Mål: Minimerad tid för framtida driftsättning och uppdatering, ökad trygghet i att kundens system alltid finns tillgängligt hos ACTE.

  • Skapa image av Windows Pro 
  • Skapa image av Windows 7/8 Embedded, Windows 10 IOT
  • Skapa image av Linux standarddistribution 
  • Lagringing av image
  • Uppdatering/underhåll av image
  • OS-anpassning Linux för ARM


 

Kundanpassat BIOS

Med tjänsten kundanpassat BIOS kan ACTE optimera BIOS för kundens produkt.

Mål: Snabb och profilerad uppstart varje gång systemet startas.

  • Till exempel egendefinierad uppstartsbild och anpassade default - inställningar. Observera att en leverantör ofta har en MOQ för detta!