Kraven för kontroll av maskiner och system ökar

Industriell utveckling sker ständigt och fjärde industriella revolutionen har på börjats, vilket ställer krav på uppkoppling och robusthet.
Tillämpningen av ”sakernas Internet” (IoT), Big data och analysteknik för industriell automation skapar förutsättningar för en helt annan form av tillverkning och möjligheter för underhåll.

Vi är på väg att mäta allt som händer i världen samt att kunna fjärrstyra de flesta maskiner och system. Kraven för maskinkontroller ökar och med det ställs nu höga krav på flexibilitet, ökning av maskiners prestanda, minskade driftskostnader, uppgradera och förnya, reagera snabbt på de nya kundbehoven och därigenom skapa konkurrensfördelar. Ett system bör också kunna uppdateras, oavsett vart i världen maskinsystemet levererats.

ACTE Solutions erbjuder snabbt bra lösningar och överlägsen kvalité på hårdvaran. Vi erbjuder pålitlig design med vårt know-how av industridatorer och anpassade operativsystem. Dessa plattformar har också fokuserats på att nå upp till kundens höga behov av flexibilitet och tillförlitlighet.