Möjligheterna och krav för kontroll av system, processer och maskiner ökar

Industriell utveckling, effektivisering av produktion och tjänster samt energioptimering sker snabbt i takt med implementeringen av den fjärde industriella revolutionen. Detta ställer krav på teknisk utveckling, uppkoppling, funktion och robusthet.

Tillämpningen av IoT inom industriell automation med uppsamling och hantering av stora mängder data samt avancerad analysteknik skapar utvecklade förutsättningar för styrning av tillverkning och underhåll.

Vi kan nu mäta i princip allt som händer i vår omvärld samt fjärrstyra de flesta maskiner och system. Definitioner och regler för maskinkontroller har snabbt utökats och med det ställs högre krav på flexibilitet, maskiners prestanda, minskade driftskostnader, uppgradering och förnyelse.

Att kunna reagera snabbt och ställa om i exempelvis produktion utefter kundbehov skapar stora konkurrensfördelar. Att processer och system kan uppdateras, oavsett var i världen maskinsystemet verkar, är också av vikt. Systemlösning, kommunikation och tillgänglighet är avgörande för framgång.

ACTE Solutions erbjuder den senaste hårdvarutekniken, effektiva lösningar och kvalité.

Tillsammans med kund tar vi, med vårt know-how om industridatorer, specifikationer och anpassade operativsystem, fram pålitlig och funktionell design. Vårt fokus för dessa plattformar är att överträffa kundens förväntningar och behov av funktionalitet, flexibilitet och tillförlitlighet.