Sensorer för detektering av aktuell status i omgivande miljö och produkter

ACTE Sensorprogram

Sensorer kommunicerar aktuell status för att på ett tidigt stadium detektera förändringar i vår miljö eller produktstatus. Förebyggande av service underhåll på en maskin där man tidigt kan känna av förändringar eller läckage. Detektera förändringar i vår närmiljö för att tidigt uppfatta läckage från produkter i vår omgivning. Sensorns uppgift är att kommunicera händelse för att snabbt kunna förmedla och ta beslut för åtgärd. I dagens intelligenta system finns sensor noder för all sorts datainformation som förmedlas till huvudsystemet eller molnet för beslut. En sensor kan spara både tid och pengar och öka säkerheten.

I vårt sensorutbud har vi sensorer för detektering av multipla gaser och lufttrycksskillnader.

Vi kan mäta CO (Koloxid), CO2 (Koldioxid), VOC (Volatile Organic Compounds), (Flyktiga Organiska Föreningar), fukt, temperatur, tryck, tryckskillnad (different pressure), flöde, gassensorer, flamsensorer (Flammable) med detektering av upp till 18 olika gasämnen, formaldehyd sensorer.

Vi har ett brett sortiment av sensorer där vi kan anpassa efter ämne och känslighet->

Gassensorer

MPS Flammable - NevadaNano

Våra gassensorer klarar av att detektera allt från en gas upp till 18 olika gasföreningar i samma sensor, beroende på fabrikat. Finns i ett flertal utföranden.

 • Mycket lång livslängd
 • Automatisk gasigenkänning
 • Ingen kalibrering behövs
 • Strömsnål
 • Självläkande (No contamination or poisoning)
 • TrueLEL noggrannhet (± 10% för 14)
 • Klarar Hydrogen

Se vårt utbud av gassensorer!

Trycksensorer

Trycksensorer

Våra trycksensorer klarar av att detektera olika tryck, tryckskillnader och flöde.
Vi har ett flertal olika utföranden och monteringsmöjligheter, där vi kan anpassa sensorn efter applikation och funktion.

Dessa sensorer bygger på olika sensor teknologier:

 • Silicon sensors (MEMS)
 • Piezo-resistiv
 • Kapacitiv
 • Keramiska
 • LTCC sensorelement

Sensorerna finns med både analoga och digitala utgångar.

De är anpassade för tuffa förhållanden med olika mätområden och noggrannhet.

Se vårt utbud av trycksensorer->

Sensormoduler

Sensormoduler

Från våra tillverkare finns ett stort utbud av sensormoduler där sensorelementet ingår i en komplett lösning som är kalibrerad och uppfyller certifieringar inom IEC-standarden. Modulerna är framtagna med lång erfarenhet av olika tillämpningar där passande sensorer valts. De är lätta att applicera i utrustningen med skyddande filter. Finns med olika utgångar, analog eller digital utgång. Anslutning via kontaktdon, slang, beroende på applikation. Sensorerna är kalibrerade och temperatur kompenserade från fabrik.

Ett anpassat utbud av medicin klassade sensorer för sjukvårdsutrustning med tillhörande certifiering med exakt och tillförlitlig information. Sensormodulerna finns i standardkonfiguration med enkel, dubbel, trippel eller fyrdubbla sensorplatser. Dessa kommer kalibrerade och stabiliserade.

Se vårt utbud av sensormoduler->

Utvecklingsmoduler

För att enkelt kunna utvärdera och testa vårt sensorutbud finns det färdiga utvecklingsmoduler från våra tillverkare. Dessa kan integreras i den tilltänkta applikationen och testa sensorns funktioner och mätområde. I flera fall kan olika sensorer med olika mätområden testas för att komma fram till rätt sensorelement för just din tillämpning. För att därefter kunna ritas in för bästa permanenta utformning och placering av sensorelementet.

Se vårt utbud av utvecklingsmoduler->

Kontakta oss och berätta om era sensorbehov!