Trycksensorer till HVAC/R system

Trycksensorer till HVAC/R system

 

I ett HVAC/R-system använder tryckgivaren ett keramiskt sensorelement med piezoresistiv mätprincip som har en programmerbar ASIC med hög noggrannhet. Sensorerna är temperaturkompenserade och kalibrerade. De är designade med ett kompakt och robust hölje som säkerställer att givaren kan användas i tuffa miljöer. Hög prestanda och noggrannhet möjliggör applikationer baserade på torr luft eller icke-korrosiva gaser alternativt vätskor. HVAC/R står för värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem vilket innebär i korthet att cirkulera luft mellan in- och utsida i fastigheter.

HVACR-system har en viktig roll när det gäller energiförbrukning och hållbarhetsmål eftersom de i genomsnitt förbrukar cirka 40 procent av en byggnads förbrukning. Därför är det viktigt att designa energieffektiva och optimerade system allt för bästa komfort för oss människor.

Driften av de flesta HVACR-system är baserad på principerna för fluidmekanik, termodynamik och värmeöverföring. Trycksensorer är därför en central komponent för styrning av HVACR-system.

HVACR-system består i princip av följande fyra enheter:

 • Värmeenheter – värmer omgivningsmiljön
 • Luftkonditioneringsenheter – kyler omgivningsmiljön och säkerställer tillräcklig luftfuktighet
 • Ventilationssystem - rengör luften
 •  Kylanläggningar – håller luften i speciella miljöer tillräckligt kall för att bevara t.ex. mat och mediciner.

Luftkonditioneringssystem

 

Luftkonditioneringssystem bygger på principen att varm luft sugs ut från en byggnad och blåser över kylslingor som absorberar värmen genom det flytande köldmediet som cirkulerar genom slingorna. Den svala luften blåses in i byggnaden efter att ha kylts och avfuktats.

För kylanläggningar med köldmedier samlas värmen upp från den inkommande luften. Värmen avdunstar och passerar genom en kompressor som oftast är placerad utanför eller på taket av byggnaden. Kompressorn komprimerar sedan gasen till ett högre tryck och en högre temperatur. Varm, trycksatt luft strömmar sedan över kondensorn som omvandlar gasen till flytande form och värmen går ut i omgivningsmiljön.

Vår leverantör HYB har ett stort sortiment av tryckgivare för en mängd applikationer inom ett brett spektrum av tryckområden och olika sensorelement.

Relaterade produkter:

HPSD 8000 serien – Mini SMD trycksensor

 • Miniatyrtryckgivare (13,2x8x6,7mm eller 13,2x12,6x4,1mm)
 • Raka vertikala eller horisontella tryckanslutningar
 • Differential eller absolut konfiguration
 • Standardtemperaturkompenserad (0 till 70ºC), utökat möjligt
 • Hög långsiktig stabilitet
 • Hög noggrannhet, ner till 0,75%
 • Digital I2C eller SPI-utgång
 • Tryckområde: 0-1 mbar till 15 bar
 • Tryckmedia: alla icke-korrosiva gaser och vätskor
 • SMD-montering

Tryckgivare HPSD8000

HPSD8000

 • Justerbar upplösning (upp till 15 bitar)
 • ADC och DAC ingår
 • Intern mikrokontroller

HPSD8100 serien – Mini SMD trycksensor

HPSD8100

 • Extremt låg strömförbrukning
 • 24-bitars ADC
 • Justerbar upplösning (upp till 19 bitar)
 • Extern mikrokontroller nödvändig

 

 

 

 

 

 

Trycksensorer

Trycksensorer för detektering av olika tryckförhållanden, tryckskillnader och flöde. Se vårt sortiment!