Hur ser er säkerhet ut vid batteriladdning?

Detektera gasläckage från batteriet vid uppladdning

MPS™-sensorn

MPS™ sensorn är optimal för att övervaka batteriladdning. Sensorn detekterar gasläckage från batteriet vid laddning, s.k. Off gassing i ett mycket tidigt skede.

Att tidigt kunna detektera gasläckage från batteriet vid uppladdning av t.ex. batteribanker, litiumbatterier i bilar och elektrifierade fordon möjliggör en mycket god säkerhet och förhindrar olyckor. Detta ger även att effektiviteten vid laddningen kan höjas med bibehållen säkerhet.

Att detektera vätgas (knallgas) vid batteriladdning sker först efter att laddningsprocessen har eskalerat. Det är dock inte den första gasen som utsöndras vid för hård laddning av batteriet.

MPS™-sensorn kan även detektera DMC-gas (Dimethyl Carbonate) och EMC-gas (Ethyl Methyl Carbonate). Dessa gaser är ett första tecken på att förutsättningarna vid batteriladdning ej står rätt till.

MPS™-sensorn ger förutsättningar för ökad säkerhet. Integreras i utrustning för att så tidigt som möjligt kunna detektera fara/överhettning vid uppladdningen och samtidigt öka effektiviteten.

Batteriladning, tillgångens skick

Batteriladdning-brännbarhet

Produkter som drivs av litiumjonbatterier är säkra om de behandlas på rätt sätt. Om de däremot utsätts för mekanisk påverkan, överladdning eller för höga temperaturer kan detta orsaka termisk rusning i batteriet, vilket i värsta fall kan leda till brand och explosion där den giftiga gasen vätefluorid frigörs. Anledningen till litiumjonbatteriets kraftfulla reaktioner är främst dess höga energitäthet, men också att litiumjoncellen innehåller en elektrolyt som består av brandfarliga organiska lösningsmedel. Utöver litiumjonbatterier där det är störst risk för termisk rusning kan detta även uppstå i nickel-cadmium (NiCad), nickel-metal hydride (NiMH), Silver-zink och Litium-polymerteknik batterier. För dessa är dock risken lägre, beroende av konstruktion, användning och laddningsmetod.

MPS-sensorn för batteriladdning

 

Se våra gassensorer!

Kontakta oss för mer om MPS-sensorn!