Automation och digitalisering av fastigheter

KTC erbjuder produkter som monteras i fastigheter och molntjänster så att fastighetsägare kan få full kontroll över sina fastigheter och möjlighet till driftoptimering, övervakning, energiuppföljning, styrning och mätning.

Automation och digitalisering av fastigheter

 

KTC arbetar med automation och digitalisering av fastigheter. De utvecklar nya lösningar för intelligent energioptimering för att kunna erbjuda smarta verktyg och tjänster för hantering av fastigheters energiförbrukning på ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

IMC - webbaserat styrsystem
Genom en kraftfull integrationsprodukt, IMC-webbserver, ser KTC till att fastighetens olika system kan prata med varandra. Med funktioner för styr-, regler- och övervakning av samtliga installationer för värme, kyla och ventilation skapas ett integrerat system i fastigheten. Att samla och bearbeta data metodiskt och få funktionerna i alla system att samverka som en helhet är viktigt.

IMC har protokollstöd för SRD-Link, ModBus (master/slave) och M-Bus master, alla över TCP/IP. Produkten har även en inbyggd lokal webbserver med stöd för övervakningsbilder av driften.

Robust hårdvara för kontinuerlig drift
Till den nya versionen av hårdvara för IMC behövdes en mer kraftfull hårdvara, av hög kvalitet och som klarade kontinuerlig drift i fastigheternas undercentraler där temperaturen kan vara högre än normalt. Produkten skulle också kunna monteras på DIN-skena i en normkapsling. Med en mer kraftfull hårdvara skulle IMC-produkten verkligen kunna användas till sin fulla potential med en mängd integrerade system och driftsbilder.

 

 

ACTE Solutions föreslog en DA-1000 från Cincoze som hårdvaruplattform. Det är en mycket prisvärd och robust inbyggnadsdator som används av många av våra kunder i projekt med tuffa krav. Produkten förinstallerades med Windows 10 IoT och här har ACTE Solutions hjälpt KTC med att byta ut sin tidigare Linux hårdvara.

DA-1000

De första enheterna har testats och det föll mycket väl ut och den nya versionen av IMC har lanserats och intresset har varit mycket stort på marknaden. Den nya versionen har fungerat bra och även tidigare installerade enheter har nu bytts ut mot den nya.