Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

 

För styrning och övervakning av drift och funktioner samt kommunikation i byggnader såsom:

  • Elförbrukning
  • Värme
  • Ventilation
  • Belysning
  • Hissar
  • Passersystem
  • Kommunikationstavlor (information, bokningsfunktioner etc.)
  • Säkerhet mot yttre påverkan via Internet

Fastighetsautomationen blir allt viktigare för en ökad energieffektivisering. Det kan även vara ekonomiskt fördelaktigt att kunna styra och övervaka flera fastigheter från samma plats.

Utöver centrala styr- och övervakningssystem så innehåller fastighetsautomation en mängd olika informations- och styrsystem som styr enskilda funktioner.
Tidigare har dessa varit isolerade från omvärlden. Idag har behovet av system för fastighetsautomation och inte sällan uppkopplade mot internet ökat. Detta för att kunna avläsa förbrukningsdata och kommunicera fastighets- och boendeinformation.

Målet är att få ut så mycket som möjligt av system för att inhämta och dela information, effektivisera fastighetsdrift och utveckla energioptimering. Med denna tekniska utveckling så kopplas fler och fler system upp mot internet vilket också har ökat behovet av drifts-, åtkomst- och kommunikationssäkra plattformar.