LÖSNINGAR

ACTE, din partner inom avancerade elektronik- och kommunikationslösningar

Illustration av försäljningscirkelIdag pågår en intensiv utveckling och effektivisering genom digitalisering och automationsprocesser för framtida IoT-tjänster. Med Industri 4.0 skapas gränslös kommunikation mellan maskiner och maskin/människa där fler beslut fattas i realtid ute på noderna och/eller i olika molntjänster. Den insamlade informationen ger bättre förutsättningar för planerat underhåll, förebyggande åtgärder och skapar nya inkomstströmmar.

IoT-lösningar för alla tillämpningar

ACTE har, även innan IoT-eran, en lång erfarenhet av uppkoppling av produkter och tjänster och har varit med i mer än två decennier, sedan början av IoT-utvecklingen, en bra anledning för er att välja oss som samarbetspartner till ditt IoT-projekt.

LTE-BLE-ZigBee

Börja smått, tänk stort

Vi på ACTE ser möjligheterna i att starta din IoT-resa på ett enkelt och smidigt sätt för att senare kunna växa vidare till ett fullskaligt IoT-projekt/slutprodukt.
Vi har erfarenheten att se hela bilden om vad som krävs för att implementera IoT från enskilda noder till användargränssnitt och vinsten av affärsnyttan.
Det är svårt som enskild teknikleverantör att möjliggöra en IoT-lösning på egen hand, därför arbetar vi med ett stort närverk av partners för att tillhandahålla effektiva lösningar.

ACTE- en bra start

För att få svar på många av sina frågor är ett nära samarbete med ACTE en bra start, där vi gemensamt med kunden formulerar vision, mål, och definierar behov och strategier för framtagning av en kravspecifikation att arbeta efter.
Vi arbetar efter en modell där vi tror på nära samarbete med kunden och återkommande möten och uppföljning.

Prototyper och nyckelfärdiga produkter

Vi bestyckar Er industri PC-lösning med passande chassi, bildskärmslösning, tangentbord och kablage, för lösningar främst inom industriella-, automations-, telekommunikationslösningar och medicintekniska utrustningar och applikationer.

  • Vi skräddarsyr kostnadseffektiva industridatorer efter era önskemål.
  • Vi hjälper till med produktcertifieringar.
  • Vi har lång erfarenhet av marina och militära produkter.
  • Vi tillhandahåller lösningar med garanterad produktlivslängd.