MILJÖPOLICY

ACTE Solutions AB strävar efter att i aktiv handling ständigt minska miljöbelastningen och förebygga förorening från de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Detta sker genom att vi tar ansvar för att…

  • I vår vardag alltid tänka på miljökonsekvenser av olika slag
  • Kontinuerligt bedöma våra leverantörers produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv.
  • Tillhandahålla information om bästa hantering och användning av våra produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv
  • Kontinuerligt informera vår personal om relevant miljölagstiftning för att säkerställa efterlevnad av gällande miljölagstiftning