Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitet

"ACTE Solutions ska leverera rätt teknisk produkt eller lösning i rätt tid."

Genom hög kunskapsnivå och personlig service uppfyller vi kundens behov av kvalitet, kostnadseffektivitet och säkra leveranser.
Vi uppfyller våra kunders krav och önskemål inom definierade teknikområden genom en gedigen kunskap och kvalitetsmedvetet agerande. Genom att arbeta med ständiga förbättringar så säkrar vi att vår process kontinuerligt förbättras för att stärka både vår och våra kunders konkurrenskraft.
Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartner med omsorg.

Kostnadseffektivitet:

Genom att vid varje enskilt tillfälle erbjuda en optimal teknisk lösning och anpassad materialförsörjning.

Säkra leveranser:

Personligt engagemang, hög servicenivå och en väl fungerande logistik sörjer för att vi levererar rätt produkt i rätt tid.

Returer:

För att hantera reklamationer på bästa sätt ska alltid en kontakt först tas till support@acte.se eller din kontaktperson.
Mer information om vår hantering av returer finner du under fliken returer.

ISO 9001:2015 certifikat 

 

  ISO-certifikat 9001:2015 sv.pdf

  ISO-certificate 9001.2015 eng.pdf

 

 

 

Miljö

ACTE Solutions AB strävar efter att i aktiv handling ständigt minska miljöbelastningen och förebygga förorening från de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Detta sker genom att vi tar ansvar för att…

  • I vår vardag alltid tänka på miljökonsekvenser av olika slag
  • Kontinuerligt bedöma våra leverantörers produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv.
  • Tillhandahålla information om bästa hantering och användning av våra produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv
  • Kontinuerligt informera vår personal om relevant miljölagstiftning för att säkerställa efterlevnad av gällande miljölagstiftning