KVALITETSPOLICY

"ACTE Solutions ska leverera rätt teknisk produkt eller lösning i rätt tid."

Kvalitet:

Genom hög kunskapsnivå och personlig service uppfyller vi kundens behov av kvalitet, kostnadseffektivitet och säkra leveranser.
Vi uppfyller våra kunders krav och önskemål inom definierade teknikområden genom en gedigen kunskap och kvalitetsmedvetet agerande. Genom att arbeta med ständiga förbättringar så säkrar vi att vår process kontinuerligt förbättras för att stärka både vår och våra kunders konkurrenskraft.
Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartner med omsorg.

Kostnadseffektivitet:

Genom att vid varje enskilt tillfälle erbjuda en optimal teknisk lösning och anpassad materialförsörjning.

Säkra leveranser:

Personligt engagemang, hög servicenivå och en väl fungerande logistik sörjer för att vi levererar rätt produkt i rätt tid.

Returer:

För att hantera reklamationer på bästa sätt ska alltid en kontakt först tas till support@acte.se eller din kontaktperson.
Mer information om vår hantering av returer finner du under fliken returer.

Certifikat 9001 2015 Intertek-logo