EVENEMANG

Evenemang under år 2019:

Besök oss på Evertiq Expo i Lund, Medicon Village, bord 86.

Datum: 26 september 2019, Tid: 09:00-16:00.
För Sydsveriges Elektronikindustri! För dig som jobbar med konstruktion och inköp av elektronik.

Anmäl dig till Evertiq Expo här!

Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser idag cirka 400 företag inom fyra fokusområden; smarta städer, framtidens transporter, smarta material och health tech. De första företagen flyttade in i september 1983. Ericsson Radio Systems startade mobilutveckling i området, vilket blev en ryggrad i områdets utveckling. Området är idag en av de mest attraktiva i Sverige inom elektronikkonstruktion- och produktion.

  • Smart Cities; Ericsson, Combain, Sensefarm, Sony and Bosch.
  • Future Transportation; Volvo Cars, LOGE, TerraNet, Bosch and Sigma Connectivity.
  • Health tech; AppInMed, BoneSupport, Tendo and Exini
  • Smart Materials; ESS, MAX IV, Lund University, Big Science Sweden, RISE, Dassault Systems, Serstech

Medicon Village Science Park bildades 2012 när Astra Zeneca flyttade ut ur sina lokaler. Idag består byn av fler än 140 medlemsorganisationer med drygt 1800 medarbetare. En stor del är Lunds universitet med över 200 cancerforskare och andra MedTech företag.

Till Evertiq Expo hemsida–>

Anmäl dig till mässan här–>

Scenprogram–>

Resa och boende–>