Säkerhetssystem av robust konstruktion och systemredundans

I konstruktion av säkerhetssystem spelare datorer en allt större roll där prestanda, tillförlitlighet, effektivitet och formfaktor är viktiga delar.

ACTE Solutions erbjuder ett urval av robusta, fläktlösa, lågeffekts och flexibla Box-PC och Panel-PC som är lättplacerade inomhus såväl som utomhus. Plattformens tillförlitlighet och dataintegritet är av största vikt i dessa områden och kräver robust konstruktion och systemredundans.

Av säkerhetsskäl och i säkerhetskritiska applikationer kan ACTE Solutions erbjuda varaktig 24/7-tillförlitlighet genom sin välbeprövade hårdvara. Typiska tillämpningar är passerkontroll i högriskområden, videoövervakning, gränskontroll, fastighets- och butiksövervakning, områdesbevakning, vägtullsystem, övervakning av offentliga och privata infrastrukturer m.m. Produkterna har brett sortiment av kommunikationsportar som PoE, RS232/422/485, CAN-bus, Gbit-LAN, Bluetooth m.fl.

En ACTE Solutions-lösning är framtagen av ett team av experter som kan anpassa och genomföra en kombination av tillvalsutrustning och funktioner för att möta hela din specifikation.