ACTE CORE logo


ACTE CORE – ETT VERKTYG FÖR ATT SKAPA OCH LEVERERA VÄRDE GENOM DIGITALISERING

ACTE CORE - digitalisering


Tack vare en allt snabbare digitaliseringstakt skapas kontinuerligt nya möjligheter till utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Alla måste förhålla sig till denna pågående process.


ACTE CORE - Ett helhetsverktyg för digitalisering

ACTE CORE - hur vi skapar värde genom digitalisering


Applikationer baseras på information

Digitalisering handlar mycket om att skapa värdefulla applikationer genom insamling och hantering av information/ data.

Internet of Things (IoT)

Ofta behöver man information från olika typer av uppkopplade enheter (Things). ACTE CORE är ett verktyg för att mycket effektivt kunna hantera dessa “Things”.

Tre delar

För att göra det enkelt har vi delat upp en typisk IoT-baserad lösning i tre delar. Detta gör det tydligare och enklare för oss att kommunicera kring komplexa frågor tillsammans med er. Vi får helt enkelt det lättare att förstå varandra.


ACTE CORE - delar i en typisk IoT-baserad appl.


1 Datakälla

Det behövs data för att driva en applikation. Data kan idag, nästan, inhämtas från vad som helst. Datat hämtas ofta in via olika sensorer eller genom att läsa ut data från befintliga system.

Det vill säga; data kan exempelvis hämtas från fordon, fastigheter, maskiner, båtar, hissar, gatubelysning, jordbruk, även djur och människor, ja listan över “Things” kan göras hur lång som helst.

2 Dataplattform

Dataplattformen finns till för att hantera och hämta data från “Things” samt för att lagra och hantera det insamlade datat. Ord som förknippas med dataplattform är exempelvis Molntjänst, Datalake och Big data.

3 Applikation

Med applikation avser vi den användarfunktionalitet som skapar det värde som ni vill uppnå.

Applikationen kan ge värde genom att exempelvis tillföra effektivitetsökningar, minska risker, skapa beslutsunderlag, nya intäktskällor, m.m.

Helhetsprocess

Vi anser att det är viktigt att se en applikation utifrån ett helhetsperspektiv då en applikation ofta medför implementering av nya affärsmodeller m.m.


ACTE CORE - starta en digitaliseringsprocess


För att vi tillsammans bäst skall lyckas med en digitaliseringsprocess anser vi att värdet av en digitalisering är det första som måste identifieras. Vad vill ni göra? Varför vill ni göra det? Hur gör vi det? Vad krävs för att få det att hända? 

Tillsammans skapar vi ett effektivt affärskoncept. Ni kan ert bolag och er bransch. Vi kan digitalisering. 1+1=3. Vi har en utarbetad metodik för att underlätta denna process. 

FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER OM HUR NI KAN ANVÄNDA ACTE CORE

Vi står till ert förfogande för att berätta mer om ACTE CORE och om den metodik vi använder för att hjälpa er att skapa värde.

 

Peter Björkstrand

ACTE Core
+46 8 445 28 71
+46 73 420 91 00
peter.bjorkstrand@acte.se

Fredrik Vastad
ACTE Core
+46 8 445 28 20
+46 730 68 63 48
fredrik.vastad@acte.se