IoT – Internet of Things

Hur tjänar man pengar på IoT?

I slutändan handlar mycket om att man vill tjäna pengar eller spara pengar för att kunna räkna hem sin investering. Så vad är det som gör detta möjligt? Först ska man tänka på att det inte är uppkopplingen som gör att man kan tjäna pengar utan det är den data man samlar in som gör det möjligt att hitta nya inkomstströmmar eller besparingar.

  • Data från uppkopplade enheter: information och analys av data kan ge en besparing eller en produkt/tjänst att sälja.
  • Koppla sin data mot 3:e parts data för att få fram nya möjligheter.
  • Ta betalt för användning istället för att sälja produkter
  • Skapa nya tjänster till kunder
  • Ekosystem - finns det andra spelare som kan ha nytta av den insamlade data?
  • Spara pengar – undvika onödig service eller rätt service i tid.

 

Utmaningar inom företag

Möte om IoT

Utvärdera vad IoT kan betyda för hela företaget!

Det är lätt att man bara sätter en person på att utvärdera vad IoT kan betyda för företaget, men här är det viktigt att man involvera personer från olika delar inom företaget och tillsammans tar fram en idé om hur man vill arbeta med IoT.

Många pratar om IoT-tjänster som ett konkurrensvapen som man ser att andra konkurrenter har eller att man vill vara först ut med. Det är då viktigt att själva ta fram en strategi om hur man skall gå till väga och vad man vill göra.

Man har kanske tidigare arbetat med fysiska produkter och vill nu ta del av den digitalisering som pågår och lägga till mjuka värden genom tjänster och andra inkomstströmmar.