IoT – Internet of Things

Varför koppla upp?

Behoven kan se olika ut beroende på från vilket bransch man har sitt ursprung, men några gemensamma drivkrafter till att man bör koppla upp sina produkter är:

  • Att man vill mäta olika saker för att kunna samla in information är ett första steg för IoT, men det är viktigt att man inte stannar vid det utan utvecklar affärsnyttan.
  • Den insamlade informationen vill man sedan kunna reglera för att t.ex. kunna stänga av en funktion eller göra en justering för att få en förändring i mätvärdet.
  • Att man sedan kan göra enheterna smartare (maskininlärning / AI) så att de själva kan utföra rätt åtgärd vid kritiska värden.
  • Detta kan leda till att man spar pengar genom minskade kostnader, att man kan förutsäga kommande problem och åtgärda dem i tid.
  • Insamlad data kan vara intressant för de som brukar produkterna vilket innebär att man nu även kan sälja informationen och skapa en intäktsström via nya tjänster.
  • Produktutveckling sker konstant för att man ska kunna konkurrera på marknaden, vilket kan leda till att man ligger steget före konkurrenter. IoT-lösningar kan ge försprång.
  • Ständig utveckling av vårt samhälle gör att nya regler, lagar och föreskrifter skapas. Det innebär att vi måste anpassa vårt sätt att arbeta och förmedla information.
  • IoT – kan bidra till att få ett bättre miljöklimat genom uppkopplade och smartare produkter.
  • IoT– kan förbättra kvalitén på de tjänster man har idag.
  • Förenkling av sin affärsmodell kan leda till nya möjligheter.

Dessa punkter är några exempel på anledningar till att koppla upp sina produkter/enheter