IoT – Internet of Things

Starta ditt IoT-projekt med oss!

Första steget, att ta fram en kravspecifikation

Behovsanalys:

Ta reda på vad är visionen, vilka idéer och utkast finns till lösning och hur är det förankrat i företaget.

Förstudie:

Gemensamt via en workshop ta fram en första specifikation för en PoC och eller slutprodukt, även granska hur hela affärsmodellen skall se ut.

Demonstration:

Visa upp det lösningsförslag som ACTE har tagit fram för att sedan kunna fatta beslut på hur man ska gå vidare.

Prototyp / PoC:

Genomförande och uppföljning av ex. PoC/ prototyp för att se att man nådde det resultat som man önskade, se över vad som gick bra och vad som gick mindre bra, för att sedan skapa ett korrekt beslutsunderlag för det sista steget.

Slutgiltig produkt:

Processen att ta fram en produkt som ska rullas ut i volym, innehåller bland annat offertförberedelser, prototypserie 1, certifieringar, kundgodkännanden, leverans av slutprodukt/tjänst.

Ta första klivet i dag genom att kontakta oss
för ett första förutsättningslöst möte!


 

 

Peter Björkstrand 

Product Manager 

+46 8 445 28 28

+46 73 420 91 00

peter.bjorkstrand@acte.se