IoT – Internet of Things

Hur stor är marknaden i Sverige?

Sverige är fullt av mindre och medelstora företag med stor innovationsgrad, men som i stor utsträckning saknar en plan för sin digitalisering. Företagen säljer tusental produkter varje år vilket ger ett behov av miljontals IoT-lösningar. Dessa lösningar varierar i komplexitet och värde vilket gör det svårt att ge ett bestämt estimat av marknadens storlek, men det handlar om miljarder kr per år.

På grund av den hype som förkortningen IoT har är det lätt att tro att en lösning passar alla. Vi tror att det är viktigt att titta på värdet av hur IoT kan påverka affärsnyttan inom den egna branschen.

Värdehierarki för IoT

 

 

  

Tittar man på effekten av de olika faserna av IoT, så blir affärsnyttan större ju mer man använder den data man samlar in.

Det är svårt att endast stanna vid första steget eftersom affärsnyttan är låg och då kan IoT ses som en kostnad istället för en möjlighet.