/media/7361/ktc-810.jpg

2019-10-23

Automation och digitalisering av fastigheter

KTC erbjuder produkter som monteras i fastigheter och molntjänster så att fastighetsägare kan få full kontroll över sina fastigheter och möjlighet till driftoptimering, övervakning, energiuppföljning, styrning och mätning.

KTC arbetar med automation och digitalisering av fastigheter. De utvecklar nya lösningar för intelligent energioptimering för att kunna erbjuda smarta verktyg och tjänster för hantering av fastigheters energiförbrukning på ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

Till den nya versionen av hårdvara för IMC behövdes en mer kraftfull hårdvara, av hög kvalitet och som klarade kontinuerlig drift i fastigheternas undercentraler där temperaturen kan vara högre än normalt.

Läs mer–>

DA-1000