/media/7359/toppbildaptus-810.jpg

2019-10-24

Informationspanel till flerfamiljsbostäder – Agera 22

Aptus är idag en av de ledande leverantörerna av passagesystem, bokningssystem och system för porttelefon i flerbostadshus.

Aptus vill modernisera en befintlig lösning av en informationspanel till flerfamiljsbostäder - AGERA l

ACTE Solutions har hjälpt APTUS med att ta fram (samt leverera) kommunikationstavlan AGERA 22.

Läs mer–>

AGERA 22